Recruitment

Thông Báo Tuyển Dụng T7/2019

Do nhu cầu phát triển kinh doanh theo kế hoạch năm 2019-2020, chúng tôi đang cần tuyển dụng nhân sự như sau

 

Thông Báo Tuyển Dụng T7/2019

 

Do nhu cầu phát triển kinh doanh theo kế hoạch năm 2019-2020, chúng tôi đang cần tuyển dụng nhân sự như sau:

  1. Nhân viên tiếp thị : 3 vị trí

Công việc: Tiếp thị các loại máy móc công nghiệp.

Trình độ: tốt nghiệp đại học, cao đẵng các ngành kinh tế, marketing.

Ngoại ngữ: Anh Văn B.

Kinh nghiệm: không cần.

  1. Nhân viên kinh doanh: 5 vị trí

Công việc: kinh doanh các loại máy móc công nghiệp, máy cơ giới xây dựng, nông lâm ngư cơ.

Trình độ: tốt nghiệp đại học, cao đẵng các ngành kinh tế, marketing.

Ngoại ngữ: Anh Văn B.

Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm.

  1. Kỹ sư cơ khí: 10 vị trí

Công việc: lắp ráp, sửa chữa, bảo trì  các loại máy móc công nghiệp.

Trình độ: tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật cơ khí.

Ngoại ngữ: Anh Văn B.

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm.

  1. Kỹ sư điện: 10 vị trí

Công việc: Làm việc tgrên công trình xây lắp nhà máy điện mặt trời .

Trình độ: tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật điện.

Ngoại ngữ: Anh Văn B.

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm.

  1. Công nhân cơ khí: 10 vị trí

Công việc: lắp ráp, sửa chữa, bảo trì các loại máy móc công nghiệp, nông lâm ngư cơ.

Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng-trung cấp các ngành kỹ thuật cơ khí.

Ngoại ngữ: Anh Văn A.

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm.

  1. Công nhân điện: 10 vị trí

Công việc: lắp ráp, sữa chữa, bảo trì  các loại máy móc công nghiệp, thiết bị điện.

Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng-trung cấp các ngành kỹ thuật điện.

Ngoại ngữ: Anh Văn A.

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm.

  1. Công nhân bảo dưỡng công nghiệp: 10 vị trí

Công việc: Bảo dưỡng, bảo trì các loại máy móc công nghiệp, thiết bị điện.

Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng-trung cấp bảo dượng công nghiệp.

Ngoại ngữ: Anh Văn B.

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm.

 

Hồ sơứng viên gửi về: 500 Lê Văn Việt, Tăng nhơn Phú A, Quận 9, Tp HCM.

Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 30/07/20196. Không tiếp qua điện thoại.

Trân Trọng,

Công ty SOPOCONS.

Related news

Support online

advertisement

Statistics